REGULAMIN

1.  Pokoje wynajmowane są na doby.

2.  Rezerwacji należy dokonywać z 2-tyg wyprzedzeniem, wpłacając ty samym zaliczkę w wysokości 40% wartości całej rezerwacji.

3.  Po przyjeździe gość zobowiązany jest zameldować się na podstawie dokumentu tożsamości wpłacając pozostała kwotę.

4.  Gość powinien określić czas pobytu, z możliwością skrócenia bądź przedłużenia go po uzgodnieniu z gospodarzem.

5.  W przypadku odwołania rezerwacji wpłacona wcześniej zaliczka nie ulega zwrotowi.

6.  Gość zobowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego w gospodarstwie.

7.  Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, ani bez zgody gospodarza, przyjmować na nocleg bądź pobyt dzienny dodatkowych osób.

8.  Osobom nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie, gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

9.  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia oraz zniszczenia wyposażenia spowodowane jego osobą a za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie

10. Na początku oraz na końcu pobytu sprawdzony zostanie stan pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.

11. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, który zobowiązany jest zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza spowoduje uiszczenie określonej opłaty.

12. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie gościa bądź utratę rzeczy wartościowych.

13. Trzymanie zwierząt domowych w wynajmowanych pokojach  jest zabronione, możliwe tylko w domku wypoczynkowym za wcześniejsza zgoda gospodarzy.

14. Za pobyt gościa poza gospodarstwem gospodarz nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

15. Cisza nocna na terenie gospodarstwa obowiązuje w godz. 22:00-7:00, z wyjątkiem imprez bądź wcześniejszych ustaleń z gospodarzami.

16. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w całym domu.

17. Gospodarz oddaje na zamkniętym i monitorowanym terenie gospodarstwa, miejsce do zaparkowania, ale nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo auta.

18. Gospodarze służa pomocą w trudnych sytuacjach, radą oraz wyjaśnieniami we wszystkich spornych kwestiach.

Home  |  O nas  |  Oferta  |  Lokalizacja  |  Galeria  |  Cennik  |  Regulamin  |  Kontakt